Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 1
36-121 Wilcza Wola
tel./fax: 17 228 31 24 
tel.: 17 228 31 00
e-mail: zsww@onet.pl
Dyrektor: mgr Barbara Matejek

Odwiedziny

Dzisiaj110
Wczoraj59
Wizyt w tygodniu232
Wizyt w miesiącu3202
Łącznie wizyt1185280
Najwięcej 04-16-2024 : 2919
Start Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zswilczawola.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-02-04

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- załączniki w postaci scanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;

- na stronie znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisów alternatywnych, co zawiera fotografia.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

 • Tab - przejście do następnego elementu
 • Shift Tab - przejście do poprzedniego elementu
 • Enter - zatwierdzanie wybranego elementu
 • ↑ - przesunięcie strony w górę
 • ↓ - przesunięcie strony w dół
 • Ctrl +  - powiększanie elementów strony internetowej
 • Ctrl -   - pomniejszanie elementów strony internetowej.

 

MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE PRZEGLĄDANIE TREŚCI

Serwis nie jest wyposażony w mechanizm zmiany wielkości czcionki i zmiany kontrastu ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Bartuzel.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • Telefon: (17) 227 45 08

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ma siedzibę przy ul. Rzeszowska 1,
36-121 Wilcza Wola

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od ulicy Rzeszowskiej. Prowadzi do niego szeroki utwardzony chodnik. Przed wejściem są schody, osoby
z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą po podjeździe dla niepełnosprawnych usytuowanym po prawej stronie schodów. Wejście do budynku jest bez progowe, wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Drugie wejście od ul. ks. Sokoła nie jest dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Trzecie wejście usytuowane od ul. ks. Sokoła wykorzystywane jest tylko przez pracowników kuchni i nie jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Dwa wejścia znajdują się od podwórka wewnętrznego, z których korzystają tylko uczniowie w czasie przerw. Jedno z nich posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem szkoły od ulicy Rzeszowskiej jak i ulicy ks. Sokoła znajdują się utwardzone place umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze. Toaleta  jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi szkoły. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę. Szkoła dysponuje schodołazem gąsienicowym wraz z wózkiem dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającym łatwe i bezpieczne pokonanie schodów na wyższe kondygnację. Schodołaz wymaga pomocy drugiej osoby. Wśród pracowników szkoły są osoby przeszkolone do obsługi schodołazu. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia osób ze szczególnymi potrzebami do pokoju nauczycielskiego lub do biura dyrektora szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika lub dyrektora na parter i obsługi w dogodny dla niech sposób.

 

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie istnieje rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracowników szkoły.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.