Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 1
36-121 Wilcza Wola
tel./fax: 17 228 31 24 
tel.: 17 228 31 00
e-mail: zsww@onet.pl
Dyrektor: mgr Barbara Matejek

Odwiedziny

Dzisiaj104
Wczoraj59
Wizyt w tygodniu226
Wizyt w miesiącu3196
Łącznie wizyt1185274
Najwięcej 04-16-2024 : 2919

projekt_2019_0

Od 25 lutego 2019 do 12 czerwca 2019 roku prowadzone są zajęcia dla uczniów:

  • Informatyczne -rozwijające – zajęcia prowadzi Pani Stanisława Sidor dla uczniów klas III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej (2 grupy). Zajmujemy się programowaniem w Baltie i Scratchu, obliczeniami i zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego, pracą w chmurze, nagrywaniem, montażem filmu, posługujemy się platformą edukacyjną szkolna24.net. Ćwiczymy umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego oraz  świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem, narzędziami i metodami informatyki.
  • Matematyczno-fizyczne -rozwijające- zajęcia prowadzi Pani Maria Jarosz dla uczniów klas III gimnazjum. Rozwiązujemy układy równań z trzema niewiadomymi, rozwiązujemy graficzne układy równań, wykonujemy wstęgę Mobiusa. Głównymi celami zajęć są: aktywizowanie uczniów, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów, doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności.
  • Matematyczno-fizyczne- wyrównawcze -zajęcia prowadzi Pani Wiesława Kopeć dla uczniów klas III gimnazjum. Rozwijamy swoje umiejętności matematyczne na komputerach m.in. zadania na procentach, na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, rozwiązujemy proste zadania związane z procentami. Na zajęciach rozwijamy sprawność rachunkową oraz pamięć i umiejętność logicznego rozumowania, Przygotowujemy się do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji.
  • Język angielski- wyrównawcze -zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Konefał dla uczniów klas III gimnazjum. Celem zajęć jest wyrównanie deficytów, rozwijanie kreatywności i umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, usprawnienie komunikacji, poprawienie wyników z języka angielskiego. Uczymy się przez gry i zabawy językowe, ćwiczenia scenek z życia codziennego, zamawianie jedzenia w restauracji, odprawa na lotnisku, tematy związane z kulturą Wielkiej Brytanii.
  • Inicjatywa i przedsiębiorczość-rozwijające- zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Konefał dla uczniów klas III gimnazjum Celem zajęć jest kształtowanie u uczniów aktywnych postaw i pobudzanie aspiracji społecznych, wychowanie do życia społeczeństwie obywatelskim, budowanie społeczeństwa informacyjnego.Na zajęciach wypełniamy PIT-y, rozmawiamy o bankach, pieniądzach, reklamach, marketingach.
  • Przyrodnicze-wyrównawcze – zajęcia prowadzi Pani Agata Klecha dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej. Wzmacniamy motywację do nauki, poszerzamy wiedzę przyrodniczą, pomagamy w opanowaniu podstaw programowych. Zajęcia przyrodnicze obejmują elementy chemii, fizyki, ekologii i biologii. Na zajęciach prowadzone są przede wszystkim doświadczenia i eksperymenty.
  • projekt_2019_1projekt_2019_2projekt_2019_3projekt_2019_4projekt_2019_5projekt_2019_6projekt_2019_7projekt_2019_8projekt_2019_9projekt_2019_91projekt_2019_92projekt_2019_93projekt_2019_94projekt_2019_95projekt_2019_96projekt_2019_97