Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 1
36-121 Wilcza Wola
tel./fax: 17 228 31 24 
tel.: 17 228 31 00
e-mail: zsww@onet.pl
Dyrektor: mgr Barbara Matejek

Odwiedziny

Dzisiaj390
Wczoraj423
Wizyt w tygodniu390
Wizyt w miesiącu9240
Łącznie wizyt1201785
Najwięcej 04-16-2024 : 2919

projekt_2019_0

Projekt: „Nowa jakość w szkołach z Gminy Dzikowiec”
nr WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17

Projekt funkcjonuje od 1 września 2018 r. i zakłada:

  • doskonalenie dla nauczycieli,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów,
  • wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych,
  • zakup sprzętu TIK,
  • zakup aplikacji wspomagającą proces nauczania i uczenia się.

 

Od stycznia 2019 r. realizowane są zapowiadane wcześniej i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej szkolenia dla nauczycieli:

  1. „ Aktywizujące metody w nauczaniu- jako sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych”
  2. „Nowoczesne narzędzia i technologie informacyjne oraz ich włączanie w nauczanie”
  3. „Eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych’’

Projekt przewiduje realizację w okresie od 28 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku zajęć z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, informatyki i inicjatywy i przedsiębiorczości, na których będą doskonalone kompetencje kluczowe uczniów, niezbędne na rynku pracy, potrzebne też do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, a zalicza do nich:

o porozumiewanie się w językach obcych

o kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

o kompetencje informatyczne,

o umiejętność uczenia się,

o kompetencje społeczne o inicjatywność i przedsiębiorczość.

Zarówno szkolenia dla nauczycieli jak i zajęcia dla uczniów są prowadzone w wyposażonych ze środków unijnych pracowniach przedmiotów przyrodniczych, a także z wykorzystaniem zakupionych w roku 2018:

1) przenośnych komputerów wraz z oprogramowaniem),

2) szafy mobilnej na laptopy z funkcją ładowania,

3) sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania,

4) monitorów interaktywnych 65" z ekranem dotykowym,

5) projektorów multimedialnych z ekranami projekcyjnymi.

Nowością jest zakupiona w ramach projektu platforma, wyposażona w zestawy narzędzi dydaktycznych do tworzenia różnorodnych ćwiczeń i konkretnych aktywności dla uczniów m.in. kursy e-learningowe, case study, artykuły i filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, czaty, fora, tablice, system wewnętrznych wiadomości, system wideokonferencji, profile społecznościowe.

Wspomagać będzie proces nauczania i uczenia się. Wszechstronne możliwości tych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych w ramach systemu zakładają również konieczność korzystania przez uczniów i nauczycieli z innych narzędzi i sprzętu TIK dostępnego i zakupionego do szkoły.

Funkcjonalność oraz nowoczesność aplikacji dostępnej także z każdego mobilnego urządzenia, zachęci uczniów do korzystania w każdym miejscu, czego wymierną korzyścią będzie popularyzacja uczenia się przez całe życie, a dodatkowo platforma będzie wspierać współpracę zespołową i kształtować w ten sposób różnego typu walory kompetencji społecznych.

Wdrożone technologie zachęcać będą tym samym, uczniów do regularnego dokształcania się i rozwijania swoich kompetencji kluczowych, zawodowych i społecznych, co bezpośrednio wpływa na realizację celów projektu.