Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Rzeszowska 1
36-121 Wilcza Wola
tel./fax: 17 228 31 24 
tel.: 17 228 31 00
e-mail: zsww@onet.pl
Dyrektor: mgr Barbara Matejek

Odwiedziny

Dzisiaj17
Wczoraj115
Wizyt w tygodniu327
Wizyt w miesiącu2340
Łącznie wizyt1188887
Najwięcej 04-16-2024 : 2919

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

MAŁY MISTRZ

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

MLEKO W SZKOLE

FLUORYZACJA

TRZYMAJ FORMĘ

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE


NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I—III  szkół podstawowych

Jak ma zachować się dziecko, gdy papierosy pali przy nim mamatata lub inni członkowie rodziny?

Według danych szacunkowych, co roku około 4 min polskich dzieci narażonych jest

na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia

wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.

CELE PROGRAMU

• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.

• Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

• Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane

z biernym paleniem.

• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie

przy nich palą.

 MAŁY MISTRZ

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Program jest przeznaczony dla uczniów obecnej klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Przez trzy lata uczniowie będę zdobywać sprawności w sześciu blokach: turysty-rowerzysty, gimnastyka-tancerza, lekkoatlety, saneczkarza, piłkarza, pływaka, będą doskonalić swoje umiejętności  ruchowe, kształtować zdrowy styl życia.

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności, za które nagradzany będzie odpowiednim znaczkiem, który wlepi do swojej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzyma tytuł Małego Mistrza.

W każdym roku szkolnym uczniowie dwukrotnie (wrzesień i  czerwiec) wykonają próby sprawności fizycznej tj.:

- zwis na drążku;

- bieg wahadłowy 10×5m;

- marszobieg na dystansie 600 m.

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

Program „Owoce i warzywa w szkole” jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2,3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

MLEKO W SZKOLE

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Program „Mleko w szkole" jest finansowany z trzech źródeł:

-dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,

-dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych

-dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów

Program Unii Europejskiej „Mleko dla szkół” skupia się nie tylko na mleku. Program oprócz mleka, promuje jogurt, ser, maślankę i inne smakowite produkty mleczne, tak ważne w prawidłowym odżywianiu i zbilansowanej diecie. W programie chodzi także o Ciebie - Twoje dobre samopoczucie, prawidłowe odżywianie, sprawność fizyczną i zdrowie.

Pełne wapnia, witamin, soli mineralnych i innych substancji odżywczych, mleko i produkty mleczne dodają Ci sił w życiu codziennym.

W ramach programu do naszej szkoły trafia mleko naturalne w opakowaniach kartonowych po 250 ml, które otrzymują wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.

 

FLUORYZACJA

 

Program nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym. W trosce z zdrowie jamy ustnej w szkole przeprowadzane są zabiegi, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów.

Uczniowie klas I - VI w ramach programu profilaktycznego, 6-krotnie w ciągu roku szkolnego - w odstępach 6 tygodni objęci są nadzorowanym szczotkowaniem zębów środkami fluorkowymi.

Przy tej okazji każde dziecko ma możliwość nauczenia się prawidłowego sposobu szczotkowania i wyrabiania właściwych nawyków higienicznych.

Uczniowie mają zapewnione nieodpłatnie dostarczanie preparatów fluorkowych.

Systematyczna fluoryzacja zębów jest prostym sposobem zapobiegania próchnicy zębów.

 

TRZYMAJ FORMĘ

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum a za jego realizację odpowiedzialni są w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego.

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

XXProgram profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Cel główny programu:

Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.

Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

wytypowani nauczyciele ze szkół uczestniczących w programie.

Struktura Programu:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych :

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „NIE”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.

Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.

Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.

Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.

Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.

Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.

Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.

Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.

Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole w klasach gimnazjalnych zostanie wdrożony program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni. Może dlatego, że 30% z nas, ludzi dorosłych – pali?! To, że jest to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób – nie budzi już żadnych wątpliwości!

Nam natomiast chodzi o dzieci, o Wasze dzieci, o Twoje dziecko !

Bądź więc uprzejmy – Szanowny Rodzicu – przeczytać naszą krótką notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało już palić ?

A może już pali ?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie jest problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy ?

PAMIĘTAJ:

·         Palenie zaczyna się od spróbowania – co zdarza się w większości dzieciom i to nierzadko w bardzo młodym wieku.

·         Niektórzy zaczynają eksperymentować z paleniem, co najczęściej przypada na V i VI klasę, a to może się przerodzić w systematyczne palenie i doprowadzić – tak, jak

u ludzi dorosłych – do nałogowego palenie!

·         Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci

z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy obydwoje rodziców palą – to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.

·         Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa ?

·         Ponieważ palą koledzy.

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne. Wpływ grupy może być wtedy niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić, powiedzieć „nie palę” i nie czuć się głupio z tego powodu.

·         Ponieważ czują się słabi, mało wartościowi

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się dorosłym. Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru, człowieka sukcesu – palenie jest przedstawione przez aktorów w filmach, idoli w programach młodzieżowych, na koncertach itp. Któż z nas nie chciałby takim być? Ale to przecież tylko chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie – przysparza nam różnych problemów, zwłaszcza zdrowotnych.

·         Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Pogram realizowany w szkole ukierunkowany jest na:

·         Uczenie dzieci umiejętności odmawiania – co powinno wpłynąć na wzrost odporności na wpływ rówieśników;

·         Uświadamianie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;

·         Kształtowanie szacunku do siebie, zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Wspaniale, jeżeli Twoje dziecko posiada tego typu umiejętności. A jeżeli sobie nie radzi albo nie zawsze sobie radzi właściwie?

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty. Spróbuj dokonać zmian również w swoich zachowaniach.

Przykład jest najbardziej zaraźliwy!