Zarządzenie nr 4/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczej Woli
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021